Latest Post

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch   Toyota Woordfees 2023: Waarvoor om na uit te kyk Where to Watch the Rugby: Stellies cacthes Bok Fever SRC Elections Comes to an End

BY TIAAN BOOYENS

Simonsberg-manskoshuis se ikoniese Metropolitan (oftewel Met) het dié jaar sy 60ste bestaansjaar gevier. Dit was die eerste, en moontlik een van die grootste, koshuisgeleenthede van die jaar. “Die Withuis” het die eerste week van klas ingelui met gesogte stokperde en rooi lewensredder­broekies regoor kampus. Die nuwe Met Dames het egter die voortou geneem om die hooibaal-resiesbaan.

Die Met het op die eerste Vrydag van die akademiese jaar, ná ’n week van feestelikhede, plaasgevind. Met COVID-19-maatreëls en maande van reëlings tref met die munisipaliteit, ’n privaat sekuriteitsmaatskappy wat alkohol by die ingang verbied, en ’n lighartige gevoel van “normale” studentelewe, het toeskouers die afgebakende voorgras van Simonsberg-manskoshuis ingevaar.

Janko van der Walt, ’n finalejaar-BRekLLB-student en een van die HK-lede in beheer van Met Week, meen dat hierdie jaar se Met meer as net ’n belangrike mylpaal in terme van jaartal getref het. Ná laas jaar se Met wat beperk was tot ’n interne geleentheid as gevolg van strenger COVID-19-maatreëls, wou Simonsberg verseker dat een van hulle bekendste tradisies voortleef.

“Ek kan nie verwag dat elke persoon die geskiedenis van Met ken nie … maar op hierdie stadium was dit net om die event terug te kry in die publiek se oë,” sê Van der Walt. “Tot daai dag [volgende jaar se Met wat beraam is vir 16 Februarie], as jy Met noem, wil jy graag hê almal … moet weet wat Met is. Dit was maar die doel van dié jaar gewees.”

Kaartjies na die geleentheid was reeds die dag voor die tyd uitverkoop en die venue was met ongeveer 1 600 gaste op volle kapasiteit. Die eerstejaars van Simonsberg-manskoshuis, ook gesamentlik genoem “Blou”, maak jaarliks hulle eie stokperde vir die perdewedrenne waar hulle kompeteer vir die eersteplek met weddingskappe wat op hulle geplaas word. 

Vir Simonsbergers het dié jaar se Met Week ’n gholfdag vir seniors en alumni, ’n gala-ontmoeting met ’n vrouekoshuis, die befaamde Met Dag, asook die finale Met Dans ingesluit, maar die aanstelling van dié jaar se Met Dames was die grootste verandering aan hierdie langstaande tradisie. 


SIMONSBERGROOI  ‘n Nostalgiese optrede deur oud-Simonsbergers by die jaarlikse Simonsberg Met Dag. Foto: Aurelia Mouton

Minette Pieters, wat besig is met ’n nagraadse diploma in bemarkingsbestuur, is Simonsberg-manskoshuis se strategiese adviseur en was vasbeslote dat die konvensionele rol van die “Met Dame” aangespreek moes word. “Ek het vir [die HK] gesê as hulle dit nie meer intentional maak nie, dan gaan ek nie saamstem dat ons [Met Dames] doen nie,” sê Pieters.

Pieters kom vanuit ’n familie waarvan byna al die mans op ’n tyd in Simonsberg was, en as volwaardige HK-lid is sy ook nou deel van die Simonsberg-gemeenskap. Toe die tyd kom om die Met Dames te kies, het Pieters haar perspektief gebied om te verseker dat hulle vir meer as net pret en gees gekies word, maar ook vir ’n doel.

“[Die Met Dames] is nou basies my komitee wat my gaan help met [eksterne betrekkinge], so basies ‘wat sê kampus van Simonsberg’,” sê Pieters, wat dan die insig kan lewer aan die Simonsberg-HK om relevant te bly tot die brëer studentegemeenskap. 

Die ander doel van die nuwe Met Dames sal wees om Pieters te help met verskeie projekte in samewerking met die res van die HK se portefeuljes soos Sosiale Impak, Vrouebemagtiging en Kritiese Gesprekvoering, ensovoorts.

Pieters is van mening dat haar en die Met Dames se teenwoordigheid kan help om ’n leidende mansgemeenskap soos Simonsberg-manskoshuis hulle meer positief te laat verbind aan die vroue in hulle omgewing en om die koshuis ’n veiliger ruimte te maak vir gaste.

“Ek probeer so veel as moontlik in Simonsberg wees: ek eet een keer ’n week saam met hulle lunch, ek probeer na al hulle events gaan sodat daar heeltyd ’n vrou present is,” sê Pieters. “Hulle weet ek’s in ’n leierskapsposisie daar en hulle is baie respekvol teenoor my, wat iets is wat ek wil hê moet deursyfer na ander vrouens wat present is in die Simonsberg spasie.”

Ná die vermaaklikhede, insluitend ’n optrede van ’n oud-Simonsberger se band, het die bekende musiekgroep Desmond & The Tutus ook die skare bekoor met sommige van hulle treffers soos “Pretoria Girls”. Die dag was vol sonskyn, uitbundige geselskap by die vyf eksklusiewe klubstalletjies en studente wat met Pump-waterbottels in die hand die hitte trotseer.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial