Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

Annerine Snyman

bib∙li∙o∙teek´ (ook bib) Die enigste kuierplek wat jou gewete tydens die eksamen sal sus.

brazens As iemand hierna verwys as “Happy Oak”, is hulle waarskynlik nog nie langer as twee jaar op Stellenbosch nie.

COB (vergelyk met Bitcoin) Niemand weet wat dit eintlik is nie, maar dit bevorder eerstejaarsindroom.

do∙sent´ Studente wat nie gedruip het nie, maar baie langer aangebly het as die vereiste duur van hulle kurus(se).

eer´ste∙jaars∙kur∙sus Moeiliker as wat dit lyk, maar die maklikste deel van universteit.

he´mis Die minimumvereiste om in die universiteit en jou ouers se goeie boekies te bly. Iets wat jy beslis wil hê.

her Amper soos ’n tweede geleentheid, maar jy kies dit nie – dit kies jou: Herre is vir sterre.

I´net∙key Hiperinflasionele internettoegang op kampus.

kos’huis Die studentebehuising wat meestal bestaan uit studente wat reeds in Stellenbosch woonagtig is.

Maart-/Septem’bervakansie ’n Mite.

Neel’sie Die kampussentrum waar sommige studente meer geld aan koffie as verblyf spandeer.

parke’ring Oop ruimtes met die doel om ’n voertuig te stoor; wat nie in Stellenbosch aangetref word nie.

rooi’tone Die verskynsel wat gepaard gaan met die dra van ’n langbroek en plakkies gedurende die winter.

SR (stu∙den’te∙raad) Studenteliggaam toegewyd aan die gebruik van Inetkey.

SS (Studentesentrum) Die meer sosiale weergawe van die biblioteek. tweede geleentheid Die uitsteltegniek waarvan studente gebruik maak wanneer die eksamen te gou gekom het.

u∙ni∙ver∙si∙teit ’n Onderriginstansie waarheen ouers hulle kinders stuur wanneer hulle weet hulle nog nie reg is vir die grootmenswêreld nie.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial