Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

Deur Bradley Grovers

Die Sentrum vir Studenteleierskap, Ervaringgerigte Opvoeding & Burgerskap (SSLEOB) se Leierskapsberaad vir Aspirante Leiers (LBAL) het onlangs plaasgevind en het studente, sowel as verskeie kundiges in hulle loopbaanvelde, bymekaar gebring. 

Die geleentheid, wat op 7 Mei plaasgevind het, het dit ten doel gehad om huidige en ­toekomstige studenteleiers te help om die nodige leierskapsvaardighede te ontwikkel wat hulle sal toelaat om hulle leierskapsdoelwitte te bereik en te verbeter, volgens ­Spurgeon-Haddon Wilson, die projekbestuurder van LBAL.

LBAL het sprekers van verskeie lewensterreine verwelkom. Van dié sprekers het die Universiteit Stellenbosch (US) se eie rektor en visekanselier, prof Wim de Villiers, Tonia Overmeyer (direkteur van SSLEOB), Lynette ­Francis-Puren (mediapersoonlikheid, ­joernalis, uitsaaier, en sosiale aktivis), ­sowel as studenteleiers soos Viwe Kobokana (voorsitter van die US Studenteraad) en ­J­essica Davies (voorsitter van die Tygerberg Akademiese Belangeraad) ­ingesluit. 

Volgens Heidi October – voorsitter van LBAL, adjunkdirekteur van SSLEOB, en hoof van Frederik van Zyl Slabbert (FVZS) Instituut – het vanjaar se drie-fase beraad op “leierskap vir sosiale verandering” gefokus en het selfs internasionale sosialeveranderingsagente soos dr Sam Vaghar daaraan deelgeneem.

“’n Hibriede beraad soos hierdie het ons toegelaat om kenners op nasionale en internasionale vlak te kon betrek, en aan studente die ­geleentheid te gee om ook spesifieke leeraktiwiteite te kon voltooi vir erkenning op die akademiese transkripsie,” het October gesê. 

“Ons wou sáám met studente nuut dink oor leierskap en wou weg beweeg van blote sprekerreekse en het daarom ook studente­panele van Cornerstone Universiteit en South African College of Applied Psychology by die program ingesluit,” het sy uitgebrei. 

Volgens Wilson is LBAL, gedryf deur SSLEOB se FVZS Instituut, ’n goeie voorbeeld van hoe studente en personeel van die verskillende studentesakesentrums kon saamwerk om ’n relevante program vir aspirante leiers te kon saamstel. Hy het genoem dat studente deel van die ontwerpspan wat ’n omvattende leierskapsontwikkelingservaring in verskeie kontekste kon ag neem, was. 

Wilson het gesê dat “LBAL ­studente ’n platform [het] om op ’n kritiese, kreatiewe en innoverende manier by te dra tot hoe leierskap ervaar behoort te word, en ­welke aspekte van leierskap relevant ­behoort te wees vir die ontwikkeling van studenteleiers in hoër onderwysinstellings”.

Vanjaar se tema “Shifting gears…Reimagining Leadership” het deelnemers laat weg beweeg van die tradisionele idee van ­leierskap, soos dat leierskap slegs vir dié is wat ­verkose titeldraers is. Dit het ook verder die dialoog aangaande verskeie leierskapsvorme wat binne sosiale konteks aangeneem kan word, begin om sosiale verandering teweeg te bring, ­volgens Kamryn Smith, programadministrateur by die FVZS Instituut.

Abongile Quthu, ’n derdejaar-BA (Internasionale Studies)-student en een van die LBAL-studente­mentors, het gesê: “Een van die ­belangrikste aspekte van leierskap is om inspirasie te vind en te leer van vorige leiers se mislukkings en positiewe ervarings.” 

Quthu het verder gesê dat LBAL noodsaaklik is vir alle studente aangesien dit help met ontwikkeling van leierskapsvaardighede asook die ontdekking van die self, en hoe studente kan bydra tot verandering.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial