Latest Post

Women rugby: Every try to inspire girls A Parallel universe: A Maties parking story To the internet and beyond for Rhodes scholar Tessa Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

Heléne Leonard

Saterdag 21 April is die jaarlikse Menseregte Jeugkonferensie gehou, waarvan die doel was om mense bewus te maak en in staat te stel om hulle eie inisiatief te gebruik vir probleme waar menseregte oortree word, volgens Luke Waltham, UNASA Menseregtekoördineerder.

Die geleentheid was gehou in samewerking met Amnestie Internasionaal Stellenbosch en Verenigde Nasie Genootskap van Suid-Afrika (UNASA).

“Die konferensie is ’n geleentheid waar mense geïnspireer word om leiding te neem in die oplos van probleme wat lande in vandag se tyd beleef. My eie ondervinding van die byeenkoms was dat dit inspirerend, insiggewend en opbouend was.”

Die byeenkoms het uit drie dele bestaan. Die eerste deel was ’n opvoedkundige inligtingsessie waar sprekers die belangrikheid van kwytskelding bespreek het asook verduidelik het hoe kwytskelding werk.

Hierdie sessie het ook ’n bespreking ingesluit van hoeveel menseregte oortredings daar op ’n daaglikse basis plaasvind.

Die tweede deel het uit ’n paneel wat vrae beantwoord bestaan. Sprekers van die paneel was Aluwani Ramarumo, SR-lid van transformasie, Professor Liebenberg, staatsregdosent en hoof van Menseregte by US, Nqaba Mpofu, lid van die uitvoerende span van Amandla.mobi, asook Anthony Martin Andrews, speaker van die SR. Die paneel het algemene vrae oor kwytskelding en menseregte beantwoord.

In die laaste deel van die byeenkoms is daar gepoog om die bywoners in staat te stel om self met menseregteprojekte vorendag te kom. Die doel van hierdie sessie was om die groepe op te lei om oplossings te vind vir die probleme wat mense in vandag se tyd ervaar. Volgens Vuyokazi Hlwatika, lid van Amnestie Internasionaal, was die byeenkoms inpirerend en bemagtigend.

“Mense het weggestap met nuwe moed asook ’n gevoel dat hulle regtig ’n verskil kan maak.”

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial