Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

Lian van Wyk

Rokers op die Universiteit Stellenbosch (US) kampus kan dalk binnekort hul rookplekke kwyt wees. Met nuwe regulasies wat binne die volgende twee weke deel van SA-rookwetgewing gaan word, kom hierdie dag eerder vroeër as later.

Dié regulasies sal, onder andere, rook in enige publieke spasie verbied. Precious Matsoso, direkteurgeneraal van die Departement van Gesondheid, het hierdie aankondiging verlede Woensdag by die Wêreld Konferensie oor Tabak of Gesondheid gemaak, toe dié konferensie vir die eerste keer in Afrika kom draai het.

Van die ander regulasies wat ook verwag kan word is, onder andere, ’n verbod op rook binne tien meter vanaf ’n publieke ingang. Winkels sal ook klaarblyklik verbied word om tabakprodukte in die openbaar te vertoon. Martin Viljoen, woordvoerder van die US, het gesê dat die Universiteit daarna streef om by nasionale wetgewing te hou met betrekking tot rook.

“Die Universiteit bevorder gesondheid en is besorg oor die welstand van almal op kampus.

Verskeie veldtogte word deur Kampus Gesondheidsdienste en US koshuise onderneem om studente en personeel te help om op te hou rook,” het Viljoen gesê.

Met “geen rook – bordjies” wat onlangs buite die Neelsie Studentesentrum opgesit is, blyk dit dat van die nuwe regulasies reeds op kampus geïmplementeer word.

Volgens Gary Howell, bestuurder by die Verhuuringskantoor, is die Neelsie rookbeleid volgens nasionale wetgewing en die US rookbeleid ingerig. Rook word dus verbied binne tien meter van die sentrum se ingang. Uit die US se amptelike boek van beleide, blyk dit dat die Universiteit se rookbeleid tans hersien word.

Volgens Viljoen, sal die nuwe beleid waarskynlik verwysings na die rook van elektriese sigarette en “hookah” pype insluit. Strategieë om studente en personeel te help om op te hou rook, sal klaarblyklik ook ingesluit word. Jonty Stokes, ’n roker en ‘n student aan die US, beskou die nuwe regulasies as onregverdig en sê dat dit hom uitgesluit sal laat voel.

“Ek glo dat alle mense iets het wat hulle help om stres te verlig. Party mense lees ander oefen. Ek rook,” het Stokes gesê.

’n Ander student en roker, wat versoek het om anoniem te bly, het gesê dat sy nie op kampus rook nie en dat die verbod op rook in publieke spasies haar nie te veel sal pla nie.

Carli Wüst, ’n student en nie-roker het gesê dat rokers op kampus haar nie pla nie.

“Ek hou net niks van stompies wat rondlê nie. Dit is baie sleg vir die omgewing.”

Presies hoe die nuwe wetgewing rokers op kampus gaan affekteer is steeds onseker, maar studente en personeel sal hulself in alle waarskynlikheid op die doodtrap van die laaste stompie moet voorberei.

Foto: Suzanne Wüst

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial