US BEWEEG AL HOE HOËR – Die Eden van ’n US-kampus soos van bo gesien. Foto: Vicky Hendrikz.

US nou Hoër op Wêreldranglys

DEUR MARYNA ADSHADE

Die Universiteit Stellenbosch (US) het onlangs sy posisie op Times Higher Education (THE) se wêrelduniversiteitsranglys (WUR) vir 2022 verbeter en is nou die tweede beste universiteit in Suid-Afrika. Só lui ’n mediaverklaring wat op 2 September deur die US uitgereik is. 

Volgens dieselfde mediaverklaring sal die US volgende jaar vir die derde agtereenvolgende jaar in die kategorie 251–300 op die ranglys wees. Dié ranglys sluit meer as 1 600 universiteite van 99 lande en gebiede in. Die US was verlede jaar nog, volgens die THE-WUR, die derde beste Suid-Afrikaanse universiteit, maar het nou met een plek verbeter.

Die THE stel ’n gesaghebbende ranglys saam van die wêreld se beste navorsingsintensiewe universiteite en beoordeel universiteite volgens 13 noukeurig gekalibreerde prestasieaanwysers wat instellings op vier gebiede meet – onderrig, navorsing, kennisoordrag en internasionale vooruitsigte.

Volgens dié aanwysers is die top vyf posisies van die beste universiteite wêreldwyd op THE se 2022-ranglys die volgende: die Universiteit van Oxford (eerste posisie), die Kalifornië Instituut vir Tegnologie (Caltech) en Harvard Universiteit (’n gesamentlike tweede posisie), Stanford Universiteit (vierde posisie), en Massachusetts Instituut vir Tegnologie (MIT) en die Universiteit van Cambridge (’n gesamentlike vyfde posisie).

Die top vyf Suid-Afrikaanse universiteite, volgens die THE se 2022-ranglys, is die Universiteit van Kaapstad (UK), die US, die Universiteit van die Witwatersrand (Wits), die Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN), en die Durbanse Universiteit vir Tegnologie (DUT).

Die US se mediaverklaring noem dat die universiteit nou ’n hoër posisie beklee danksy die verbetering in die aanwysers Bedryfsinkomste (wat beskryf word as “kennisoordrag en ’n universiteit se vermoë om befondsing uit die handelsplek te bekom”), Onderrig, Navorsing (te doen met ’n universiteit se reputasie vir uitnemende navorsing en die aantal gepubliseerde akademiese artikels) en Sitasies (die aantal kere wat vakkundiges wêreldwyd ’n universiteit se gepubliseerde werk aanhaal).

Die THE se webwerf beskryf die US as ’n universiteit wat in Afrika gewortel is, maar wêreldwyd is in sy bereik met sy groei oor die afgelope honderd jaar tot ’n Suid-Afrikaanse instelling vir hoër onderwys. Een van die US se visies, volgens die webwerf, is om Afrika se vernaamste navorsingsintensiewe universiteit te wees en wêreldwyd erken te word as uitstekend, inklusief en innoverend. 

Verder meen die THE dat die US se missie – om as ’n navorsingsintensiewe universiteit uitnemende studente te lok, talentvolle personeel aan te stel en ’n omgewing van wêreldklasgehalte te bied waarin plaaslike, kontinentale en globale gemeenskappe verryk en getransformeer word – deurgaans weerspieël word.

Martin Viljoen, US-mediabestuurder, het ook na die THE se beskrywing van die US verwys en dié beskrywing van die US se visie en missie beaam. Hy het verder gesê: “Die US se deurlopende goeie posisie op hierdie gesaghebbende ranglys kan dus gesien word as bevestiging daarvan dat ons besig is om ons visie te realiseer. Ons behou ons posisie ten opsigte van verlede jaar op die wêreldranglys, ten spyte daarvan dat daar 160 universiteite meer gelys is. Ons Citations het verbeter, wat onder meer beteken dat ons goeie navorsingserkenning geniet.”

Die US is volgens Viljoen bewus van die aanwysers wat universiteite se posisies op die THE se ranglys bepaal, “maar die universiteit gaan nie op een van die indikatore fokus om dit op ’n manier te probeer verbeter net om ’n beter posisie op die algemene ranglys te verkry nie. Die verskillende indikatore vorm in elk geval deel van die US se werksaamhede.”

Viljoen het verder gesê dat daar voordele verbonde is aan ’n goeie posisie op die THE-WUR: “Voordele vir die US is ook dat daar toenemend klem deur onder andere voornemende studente geplaas word op universiteite se posisie op ranglyste. ’n Goeie posisie op ’n ranglys van hierdie aard is dus ook voordelig vir ’n universiteit se werwingsaksies.”

Buiten dat die US se hoër posisie op die ranglys voornemende studente kan beïndruk, het dit ook huidige studente en personeel trots gemaak. Wicus van der Linden, ’n tweedejaar-BSc (Wiskundige Wetenskappe)-student, het gesê: “Ek dink dis in elk geval indrukwekkend, veral soos hulle sê met die pandemie wat dinge moeilik maak. Soos dit vir my lyk, het die oorgang na hoofsaaklik aanlyn lering in 2020 en 2021 nie so ’n groot impak gehad op die score nie, wat ook nogal interessant is, veral as jy dink hoe hard die universiteit probeer druk vir in persoon toetse en eksamens.”

Soos Van der Linden, is prof Rufus Gouws ook beïndruk met die US se hoër posisie. Gouws is ’n professor in Afrikaanse taalkunde verbonde aan die US se departement Afrikaans en Nederlands, maar hy het ook al as besoekende dosent by ander universiteite opgetree, soos byvoorbeeld die Universiteit van Exeter in Engeland, Universiteit van Heidelberg in Duitsland en Aarhus Universiteit in Denemarke. 

“Ek is uiteraard bly dat die universiteit sy ranglysposisie verbeter het. Dit is internasionale erkenning wat ook bydra tot die status van ons instelling. Ek was al gasdosent by verskeie universiteite wat hoër maar ook universiteite wat laer as ons op die ranglys is. Nog nooit het ek die gevoel gehad dat Stellenbosch swakker daaraan toe is as ander universiteite wat betref infrastruktuur, akademiese inhoud van die programme of gehalte en entoesiasme van studente nie. En dan kan ’n mens op Stellenbosch selfs so nou en dan ook Afrikaans praat!” het Gouws gesê.

Soos Gouws, vergelyk Christo de Kock, ’n derdejaar-BA (Taal en Kultuur)-student, ook sy ervarings aan die US met dié aan ’n ander universiteit. De Kock het al voorheen as uitruilstudent ’n somerkursus aan die Universiteit van Gent in België gedoen.

“Die Universiteit van Gent het nie dieselfde uitdagings rondom taal as wat ons het nie, want die onderrigtaal is Nederlands en daar is nie ’n behoefte aan enige ander taal nie,” het De Kock verduidelik. “Waar ons universiteit nou weer vir my ’n voetjie vorentoe is, is as ’n mens kyk na die pragtige omgewing waarin ons onsself bevind. Ons het regtig ’n baie mooi universiteit, pragtige geboue, behalwe vir die BA-gebou wat soos een of ander skip lyk, maar andersins as ’n mens net kyk na die Ou Hoofgebou – die argitektuur is esteties bevredigend.”

Buiten dat US-studente dus kan spog met hulle goeie universiteit, het hulle dus ook die voorreg om te kan studeer in ’n pragtige dorp en omgewing, want soos De Kock dit stel: “as jy op kampus rondloop, loop jy in hierdie Eden.”

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial