Latest Post

Women rugby: Every try to inspire girls A Parallel universe: A Maties parking story To the internet and beyond for Rhodes scholar Tessa Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

BY DOMINIQUE FUCHS

Cheese App is ’n splinternuwe toe­passing waar koepons aanlyn vir minderbevoorregtes gekoop kan word. Dié toepassing bou voort op die Heartflow-koepons.

Heartflow is ’n organisasie wat saam met vennote soos die Stel­lenbosch-nagskuiling werk om vir weldoeners die geleentheid te gee om by plaaslike winkels papi­erkoepons vir haweloses te koop.

Volgens Charl Reyneke, die stigter van beide Heartflow en Cheese App, het hy soos talle stu­dente skuldig gevoel as hy nie vir bedelaars geld gegee het nie, maar as hy dit wel gegee het, het hy die negatiewe impak daarvan gesien. Reyneke het die twee organisasies gestig met die doel om ’n alter­natiewe opsie te skep om bede­laars te help.

Reyneke sê dat hy ’n voorstander daarvan is om nie kos of geld aan bedelaars te gee nie en om hulle ook nie te ignoreer nie. Die koepons is die perfekte oplossing en het bande gesmee met plaaslike nie-winsgewende organisasies om minderbevoorregtes te ondersteun.

Alhoewel die toepassing ’n ongewone naam het, vertel Rey­neke dat die naam Cheese App vanuit die bekende gesegde “say cheese” gespruit het en ook die beginsel dat die interaksie tussen skenkers en ontvangers lighartig en nie ernstig moet wees nie.

Op Cheese App kan jy eerstens besluit wat jy wil skenk. Barmhar­tige Samaritane kan kies tussen maaltye, komberse of ’n nag se rus by ’n nagskuiling. Maaltye is egter gratis deur die week, behalwe op Saterdae.

Die tweede stap is om die per­soon aan wie jy dit wil stuur se inligting in te tik en ’n opsionele foto van hulle te neem. Derdens moet jy die nie-winsgewende in­stansie intik waar die persoon hul skenking kan optel. By die nag­skuilings word daar ook verdere hulp gebied deur om minderbev­oorregtes in verbinding te plaas met verskillende rehabilitasiepro­gramme, opleidingskursusse en werksgeleenthede.

Volgens Cheese App se webwerf is hulle op soek na ambassadeurs asook vrywilligers om hulp te verleen met bemarking en Java Script. Studente wat nie so gemaklik met tegnologie is nie of wie se foonspasie vol is, kan steeds die R10-Heartflow-koepons by Dagbreek, Eendrag, Maties Gym, PostNet en nog ’n string instansies koop en dan aan minderbevoorregtes gee.

Reyneke vertel dat die meeste Heartflow-koepons wat al in ’n maand verkoop is ’n yslike 1118 is.

“Mense van alle walks of life koop koepons en ons sien hoe dit ’n groot verskil in beide die skenkers en ontvangers se lewens maak.”

Vir meer inligting besoek gerus https://www.cheeseapp.org/ en https://heartflow.org.za/.

Cheese App kan van Goog­le Play of die AppStore afgelaai word. As ’n alternatief kan studen­te die webwerf-weergawe besoek by http://www.cheeseapp.co/, dan hoef die toepassing nie afgelaai te word nie en neem dus nie foonspa­sie in beslag nie.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial