Latest Post

UPDATE- Bodies of missing Stellenbosch couple found First year SU student and girlfriend missing One step closer to social change with Eon STUDENT STUDY TIPS

BY DOMINIQUE FUCHS & CARLA VISAGIE

 Vir die eerste keer sedert die anti-geslagsgebasseerde geweld (GGG) protesop­togte verlede jaar in September gehou is, is die name van die voor­sitters van ses werkgroepe bek­endgestel wat verantwoordelik sal wees vir hantering van ’n reeks kwessies rakende geslagsgebas­seerde geweld aan die Universiteit Stellenbosch (US).

Hierdie ses werkgroepe is onder toesig van ’n Rektoraat-lid en word verteenwoordig deur die relevantste Universiteitstrukture wat met die bepaalde kwessie verband hou.

Die lede is as volg: Monica du Toit (Waardes en Beginsels), Dr Viljoen van der Walt (Veiligheid en Sekuriteit), Tonia Overmeyer (Opleiding en Bewusmaking), Ruth Andrews (Koshuise en Strukture), Felicia van Rooi (Prosedures en Prosesse) en Dr Munita Dunn- Coetzee (Geestesgesondheid en Drank- en Middelmisbruik).

In ’n onlangse e-pos wat deur Dr Choice Makhetha, Senior Direkteur van Studentesake, uitgereik is, word studente en personeel uitgenooi om by die voorsitters van die werkgroepe “skriftelike insette” in te dien. Die werkgroepe rapporteer aan Makhetha en sal in Februarie bymekaarkom. Die eerste konsepverslag word na beraming teen April aan die Rektoraat voorgelê, waarna dit aan die US-gemeenskap gekommunikeer sal word.

Die protesoptogte van Septem­ber 2019 teen geslagsgebaseerde geweld het gevolg op die groot­skaalse protesoptogte landwyd as gevolg van die verkragting en moord van Uyinene Mrwetyana, ’n student van die Universiteit Kaapstad (UK).

Volgens die memorandum het verdere ontevredenheid by stu­dente ontstaan weens “die US wat hul eie beeld prioritiseer bo die welstand van studente”.

Alhoewel daar ’n Beleid op Onregverdige Diskriminasie en Aanranding in 2016 geïmple­menteer is, is die Universiteit en die GGG-beweging dit eens dat daar ’n gedragskode moet wees waaraan die US-personeel onder­hewig moet wees.

Volgens die memorandum wat die US-bestuur uitgestuur het in reaksie op die GGG-memorandum, “word ’n Institusionele Gedragskode tans gekonsulteer via offisiële besluitnemingstrukture”.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial