Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

BY TOM LEE

VERTAAL DEUR DOMINIQUE FUCHS

 Die ou vervalle gebou langs Die Mystic Boer in Victoriastraat 7, bekend as die gewese Stellenbosch-kliniek, gaan ’n herlewing ondergaan. Die eens gemeenskaplike kliniek se deure het in 2008 gesluit en het sedertdien in onbruik verval. Dit gaan binnekort verander word in ’n plek waar Stellenbosse B-BBEE (Broad Based Black Economic Empowerment) entrepreneurs van volgende jaar af handel kan dryf. Kliënte kan uitsien na ’n koffiewinkel, ’n kuns- en modegang, kantore, geskenkwinkels, konferensiekamers, ’n haarkapper en ’n nael- en klankstudio.

Ranyaka, die nie-winsgewende organisasie agter die inisiatief, is ’n sosiale onderneming wat in 2013 gestig is.

Volgens Sonja Olivier, die bemarkingsdirekteur van Ranyaka, lê die organisasie se wortels in stads- en streeksbeplanning. en sal die inisiatief die basiese besigheidsopvoeding aan plaaslike entrepreneurs verskaf.

“Ons sal werkswinkels en oplei­dingsprogramme aan die plaaslike besighede verskaf om hulle op te lei oor hoe om besigheidsplanne op te trek, hoe om besigheidsre­keninge oop te maak, hoe om te begroot, hoe om ’n besigheid te registreer en te verstaan hoe kont­antvloei werk,” het Oliver gesê.

Volgens Marli Goussard, die ondernemingsonwikkelingsbe­stuurder van Ranyaka, sal Vic­toriastraat 7 die gasheer van ’n samewerkende gemeenskap­stransformasiemodel wees.

“Hierdie projek kyk na bestaan­de entrepreneurs wat hard van die huis af werk en wat nog nie aan die mark blootgestel is nie weens hul benadeelde agtergrond. Die gebou sal ’n ruimte skep vir sulke mense om handel te dryf en hul besig­heidsprodukte te ontwikkel,” het Goussard gesê.

Sy voeg by dat die eintlike mik­punt is om problematiese versper­rings in die gemeenskap af te breek deur van handel gebruik te maak.

“Die essensie daaragter is om mense te help om met mekaar in aanraking te kom, oor ras- en so­sio-ekonomiese-skeidings heen.”

Hierdie inisiatief sal ’n beperkte aantal plekke vir entrepreneurs be­skikbaar stel en kandidate sal moet aansoek doen vir ’n plek. Kandi­tate sal egter aan sekere vereistes moet voldoen om oorweeg te word vir die aansoekproses.

“Ons het eers uitstallings van produkte waartydens ons dan po­tensiële kandidate identifiseer en dan begin ons met die aansoekpro­ses. Hierdie formele aansoekpro­ses sal ’n formele kriteria insluit. Laastens sal ons die kandidate met diensverskaffers paar,” het Gous­sard gesê. Hierdie projek sal ook die Universiteit Stellenbosch se Be­sigheidskool (USB) betrek deurdat hulle opleiding aan die inisiatief sal verskaf.

“Ons het sewe entrepreneurs, wat alreeds gekies is, gepaar met USB-studente. Menigte van die tweedejaar ekonomiese wetenskappe-studente het studies gedoen oor sommige van die entrepreneurs se besighede,” het Goussard gesê.

Tré Delange, ’n tweedejaar BCom (Aktuariële Wetenskap)- student en plaaslike inhoudskepper, dink dat die inisiatief ’n stap in die regte rigting is.

“Ek dink dit gaan ’n platvorm verskaf, groei stimuleer en ’n kreatiewe omgewing skep,” het Delange gesê.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial