Latest Post

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch   Toyota Woordfees 2023: Waarvoor om na uit te kyk Where to Watch the Rugby: Stellies cacthes Bok Fever SRC Elections Comes to an End

TIVAN LEAK

’n Onlangse studie deur die Buro vir Ekonomiese Navorsing (BER) wys dat Stellenbosse studente weet hoe om behoorlik op te dok.

Daar is beraam dat 20% van die Stellenbosch munisipaliteit, wat Stellenbosch, Pniel en Franschoek insluit, se ekonomie te danke aan die Universiteit Stellenbosch (US) is.

Volgens Prof Johann Kirsten, direkteur van die BER, het die studie bevind dat die US ongeveer R5 644 miljoen in 2016 tot die Stellenbosch munisipaliteit se ekonomie bygedra het. Daar is verder beraam dat 61% hiervan aan studente se besteding toegeskryf kan word en dat die US 13 406 voltydse werksgeleenthede skep. Dit beteken dat 12c van elke rand wat in hierdie munisipaliteit spandeer word, uit studentebeursies kom.

Kirsten meen egter ook dat die voordele van die US se teenwoordigheid verder strek as die direkte ekonomiese voordele wat dit genereer. Die US word ook gesien as ’n “anker-instelling”, wat bydra tot die totstandkoming en onderhoud van ander instellings, wat ook tot die ekonomie bydra. Hierdie instellings sluit onder meer STIAS, wat bydra tot navorsing en ontwikkeling regoor Suid-Afrika; Innovus; Maties Sport; en die US Woordfees, in.

Innovus se bydrae is veral noemenswaardig. Hulle lewer bystand aan US-beleggers en navorsers om hul idees te komersialiseer deur patente, lisensies en die stig van besighede. Daar word egter in die studie daarop gewys dat die totale ekonomiese impak wat die US het verder strek as die grense van die Stellenbosch munisipaliteit. Dit is dus groter is as die R5 644 miljoen bydrae wat vir hierdie munisipaliteit beraam is.

Die studie is gedoen deur middel van ’n Ekonomiese Impak Assessering (EIA) wat gebruik gemaak het van die US se operasionele en kapitale besteding, sowel as beraamde besteding van studente en personeel. Die totale ekonomiese impak van ’n instelling sluit die direkte en indirekte impak wat gemeet word aan die aanvanklike besteding deur die instelling.

Die effek wat die ander vier US- kampusse, wat nie binne die grense van die Stellenbosch munisipaliteit val nie, op die ekonomie het word nie deur hierdie studie behandel nie.

Die sosio-ekonomiese impak wat die Tygerberg- en Worcesterkampus het, kan ook nie in monetêre waarde gemeet word nie.

INFOGRAPH: Janique Olivier

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial