Latest Post

Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch   Toyota Woordfees 2023: Waarvoor om na uit te kyk Where to Watch the Rugby: Stellies cacthes Bok Fever SRC Elections Comes to an End

Lisa de Clercq & Lian van Wyk

Die sekuriteitsmaatskappy G4S, wat die afgelope vyf jaar in beheer van sekuriteit by Matieland was, is aan die begin van Maart met die sekuriteitsmaatskappy ProEvents vervang.

Dit kom nadat G4S se vyfjaar-kontrak met die Universiteit Stellenbosch (US) verstryk het.

Volgens Martin Viljoen, die US se woordvoerder, kry gekwalifiseerde sekuriteitsmaatskappye op grond van ervaring en reputasie die geleentheid om elke vyf jaar ’n voorlegging te doen om in aanmerking te kom vir ’n kontrak as die US se sekuriteitsvennoot.

ProEvents sekuriteitsmaatskappy is aan die einde van verlede jaar deur ʼn multiverteenwoordigende US-paneel gekies en sal vir die volgende vyf jaar omsien na die sekuriteit van die US. Volgens Viljoen het ProEvents se menswaardigheid rekords die paneel veral beïndruk.

“Daar word nie net na koste gekyk nie, maar ook na ander belangrike komponente, soos kliënte verwysings en ’n maatstaf vir menswaardige hantering van personeel,” het Viljoen gesê.

Die bestaande sekuriteitspersoneel kon in diens van hulle oorspronklike maatskappy bly of hulle poste op die universiteit se kampus behou en onderhewig aan die nuwe maatskappy wees. Die meeste personeel het gekies om hulle bestaande poste te behou deur by ProEvents aan te sluit.

Met die instelling van die nuwe sekuriteitsmaatskappy kan meer sekuriteitspersoneel oor die algemeen op kampus verwag word.

Volgens Viljoen sal studente nuwe voertuie en mobiele kiosks binne die volgende maand op kampus kan sien.

Jean-Mari du Plessis, Serruria se onderprim en HK van veiligheid, meen studente sal meer van die saamstapdiens gebruik kan maak.

“Daar gaan meer sekuriteitspersoneel wees om mee saam te stap en studente gaan korter tye hoef te wag vir iemand om hulle te vergesel,” het Du Plessis gesê. “Sekuriteit bly egter grotendeels studente se eie verantwoordelikheid,” het sy bygevoeg. “Daar is sekuriteitsdienste in plek, maar studente moet onthou om daarvan gebruik te maak.”

Du Plessis meen verder dat dit die HK van veiligheid se verantwoordelikheid is om die relings rondom hierdie dienste aan die studente in hulle koshuise en PSO’s oor te dra.
Studente kan enige navrae, klagtes of voorstelle rig aan die dienstoonbank van Kampussekuriteit by 021 808 4666 of rittels@sun.ac.za

Foto: Lisa de Clerq

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial