Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

DEUR MART-MARIÉ SERFONTEIN

Een van die bekendste jaarlikse geleenthede op die Universiteit Stellenbosch (US)-kampus gaan hierdie jaar voort, ten spyte van die COVID-19-pandemie en die daaropvolgende inperkingsregulasies wat alles amper in die wiele gery het. SU Acapella (voorheen bekend as Sêr) wat laas in 2019 aangebied is, word hierdie Saterdag 9 Oktober by Blaauwklippen gehou.

Rewaldo Carolus, voorsitter van die Studenteraad (SR) se Kultuurkomitee (KuKo) vir 2021, sê dat hierdie jaar se SU Acapella baie meer beplanning as voorheen geverg het. “Omdat alle events met ’n nuwe denkwyse as gevolg van [COVID-19] benader moes word, het beplanning baie vroeër reeds begin.” 

Carolus verduidelik dat SU Acapella ’n geleentheid is wat deur die SR gereël word en die naam van die universiteit dra, daarom is daar baie hoepels waardeur daar gespring moes word om te verseker dat alle veiligheidsmaatreëls te alle tye nagekom word. Oefenlokale moes sertifiseer word en voordat dr Choice Makhetha van Studentesake daarop kon afteken, moes die US se risikobestuurspan eers die aansoek voor oë kry.

SU ACAPELLA in 2021 – maskers is aan die orde van die dag. Foto: Lisa Nauta.

Vir ’n lokaal om goedgekeur te word moet daar behoorlike ventilasie wees, moet dit groot genoeg wees dat ’n hele acapella-groep daarin kan oefen sonder om die toelaatbare kapasiteit te oorskry, sosiale afstand moet te alle tye gehandhaaf word en maskers moet te alle tye gedra word. 

Tino Viljoen, KuKo-projekbestuurder vir SU Acapella, sê ook dat dit as gevolg van al hierdie nuwe regulasies ook moeiliker vir groepe was om bymekaar uit te kom vir oefening en dat hulle dit in hulle beplanning van 2021 se SU Acapella in ag geneem het. “Dit was moeilik om ’n balans te hou tussen groepe veilig hou, maar om ook te kon oefen.”

Viljoen erken ook dat aspekte, soos Sêrloop, wat SU Acapella in vorige jare opwindend gemaak het, hierdie jaar nie meer moontlik is nie. Hy skryf dit alles toe aan COVID-19-veiligheidsprotokolle en dat groot skares nie meer bymekaar kan kom nie. “Ons moes heeltyd vra: ‘Wie gaan die audience wees? Waar gaan hulle kan sit en kyk?’”

Viljoen vertel dat Blaauwklippen-landgoed na hulle uitgereik het en aangebied het om die gasheervenue vir SU Acapella 2021 te wees. Hy sê Blaauwklippen is perfek geskik vir die SU Acapella-optrede omdat dit groot en in die buitelug is, so daar sal genoeg plek vir ’n gehoor wees. Anders as vorige jare, gaan die geleentheid op een aand wees met uitdunrondtes en die finaal op Saterdag 9 Oktober. Viljoen verduidelik dat daar drie verhoë gaan wees ‒ een vir die mansgroepe, een vir die vrouegroepe en een vir die gemengde groepe. Kaartjies sal per verhoog beskikbaar wees, met ’n aparte kaartjie vir uitsluitlike toegang tot die finaal.

Aangaande verdere aanpassings aan die optredes self, sê Viljoen dat die stel lyste hierdie jaar na net drie medleys verkort is. Daar is nie meer die voorvereiste van ’n self-geskrewe lied nie, maar daar moet steeds ’n Suid-Afrikaanse lied in die groep se optrede wees.

Surika van Zyl, Nerina-vrouekoshuis se sêrleier, sê dat ten spyte van al die aanpassings wat hulle as ’n groep rondom COVID-19-regulasies moes maak, was die ervaring steeds ’n wonderlike een. “Die datums vir die optrede is al baie keer aangeskuif en dit was elke keer baie frustrerend gewees.” Sy sê dat acapella-lede wat heeltyd moes isoleer as hulle in kontak met positiewe individue gekom het, het dit moeilik gemaak en dit het ’n ekstra las op oefeninge geplaas het.

Divan du Toit, Aurora PSO se kultuur-HK vir 2020/21 en Prim vir 2021/22, deel sy sentiment en sê dat isolerende groepslede definitief ’n verdere graad van moeilikheid op oefeninge plaas. Du Toit sê ook dat die onsekerheid van ’n optreedatum ook swaar op al die groepslede geweeg het en dat dit moeilik was om almal gemotiveerd te hou. “Maar toe ons oor recess die finale datum hoor, kon [’n] mens die verskil in die groep voel en almal het net soveel meer moeite ingesit omdat dit eindelik ’n realiteit was.”

Du Toit sê hy dink dat dit vir PSO-groepe nóg moeiliker was om bymekaar te kom vir oefening, as gevolg van die hibriede klasloop sisteem van die universiteit en die feit dat baie mense nie altyd op kampus was om bymekaar te kom vir oefening nie. “Om ’n plek te kry om te oefen was baie keer moeilik gewees en ons het baie keer op die drie suster[koshuise] se grasperk gaan oefen omdat dit al beskikbare spasie was.” Verder sê hy dat maskers ook oefen vermoeilik het omdat dit stemprojeksie verhinder en dat hulle baie bly was toe hulle hoor dat maskers nie meer verpligtend sou wees by die optrede nie.

KuKo is baie opgewonde oor die opnames wat van die acapella-optredes in die Fismersaal gemaak gaan word. Dié video-opnames gaan op 16 Oktober opgeneem word en eindelik op YouTube kom sodat, volgens Viljoen, “2021 se SU Acapella ook verewig kan word”, soos wat groepe in vorige jare die geleentheid gegun is.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial