Latest Post

Totally kiln’ it! Free pads now available on campus NSFAS: The gift that keeps on taking SU Acapella 2023: Soulful Song and Standing Ovations

DEUR MART-MARIÉ SERFONTEIN

Die amptelike rede wat weergegee is vir die sloer in die herbenoeming van die RW Wilcocks-gebou op die Universiteit Stellenbosch (US) kampus is “COVID-19”. 

Dit is in Julie laas jaar aangekondig dat die proses ter herbenoeming sou begin en dat 26 Augustus die sluitingsdatum vir die indiening van voorstelle vir die nuwe naam was. Die proses is begin omdat mense al vir jare ongelukkig is oor dié omstrede figuur wat steeds verewig word op ’n kampus wat tot transformasie toegewy is. 

RW Wilcocks, na wie die gebou vernoem is, was tussen 1934-1954 die rektor van die US, was ’n aanhanger van eugenetika, en het H.F. Verwoerd se PhD-tesis nagesien.

Volgens die mediaverklaring wat in Julie verlede jaar op die US se webblad gepubliseer is, sal alle voorgestelde name deur die Naamgewingskomitee oorweeg word. ’n Kortlys van name sal dan aan die Rektoraat vir oorweging voorgelê word wat weer die finale naam aan die Uitvoerende Komitee van die Raad (UKR) vir goedkeuring sal bied.

Alhoewel die naam intussentyd van die gebou verwyder is, soos ook in die mediaverklaring gesê, is daar sedertdien nog nie weer amptelike kommunikasie oor die herbnoeming weergegee nie.

Daar is egter na aanleiding van aanvraag aan dr Ronel Retief, Registrateur van die US en voorsitter van die Naamgewingskomitee, bevestiging ontvang dat die bal wel aan die rol is. Volgens Retief het die Naamgewingskomitee op 27 Oktober verlede jaar vergader. Die vergadering is onder andere deur Studenteraadslede van 2019 en 2020 bygewoon, sowel as diegene wat in die Wilcocks-gebou werk. 

Aangesien daar so baie betrokke partye was, is die eerste vergadering slegs gebruik om die kriteria vir die stemproses te ontwerp en verfyn, soos om te bepaal hoe die proses deursigtig kan wees. Tydens hierdie vergadering is daar dus toe nog nie gekyk na die 17 voorstelle wat vir die nuwe naam ontvang is nie. 

Die tweede vergadering is op 30 Oktober gehou en gedurende dié vergadering is elke naam wat ontvang is, na gekyk en bespreek volgens die proses wat ’n paar dae voorheen uiteengesit is. Daar is toe gestem om ’n kortlys van vyf name te kies en toe weer gestem om die gekose name in ’n rangorde te rangskik.

Die hele proses het ná Oktober egter gaan stilstaan. Volgens Retief was COVID-19-verwante redes, soos die tweede golf, die grootste oorsaak hiervan. Die proses om die Desember gradeplegtigheid te reël en die ongewone lang somervakansie het ook ’n rol daarin gespeel dat die herbenoeming van die Wilcocks baie laer af op die US se prioriteitslys geskuif is.

Nietemin is daar nuwe lewe in die proses geblaas toe die kortlys van vyf name gister, op 1 Junie, voor die Rektoraat ter tafel gelê is. Die lys is vergesel met ’n volle aanbevelingsverslag wat deur Retief opgestel is en lê die hele besluitnemingsproses tot op hede, uit. Die Rektoraat is die rektor se topbestuur en bestaan uit prof Wim de Villiers (die rektor), prof Stan du Plessis (die uitvoerende bedryfshoof), verskeie direkteure, die onderskeie viserektors en Retief (in haar amp as Registrateur).

Die onus rus nou op die Rektoraat om op ’n naam te besluit en dit voor die UKR vir goedkeuring te lê. Dr Leslie van Rooi, Senior Direkteur van Sosiale Impak en Transformasie en voorsitter van die Visuele Regstellingskomitee, sê dat “die US besluit het om ’n lang, openbare en deursigtige proses te volg” en dat dit inlyn is met die beleid vir visuele regstelling.Retief het ook genoem dat die US besig is om na ’n nuwe beleid vir visuele regstelling te kyk. Dié beleid sal die herbenoemingsproses van geboue en spasies op US-kampusse in die toekoms versnel deurdat die Rektoraat die finale besluit sal kan neem en nie meer vir die UKR sal hoef te wag om te vergader nie. Hierdie Raad vergader slegs twee keer ’n jaar en dit is deel van die rede hoekom die herbenoemingsproses van die Wilcocks-gebou meer as ’n jaar sal duur. Die aankondiging van die nuwe naam word eers ná 16 Augustus van hierdie jaar verwag, wat die volgende keer is wat die UKR vergader.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial