Latest Post

Women rugby: Every try to inspire girls A Parallel universe: A Maties parking story To the internet and beyond for Rhodes scholar Tessa Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

SZ MINNAAR

Matie het nou nóg meer kursusse om van te kies. Die Universiteit Stellenbosch (US) het Maandagaand amptelik ’n nuwe skool vir datawetenskap enrekenaardenke by die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Studie (STIAS) bekendgestel.

Die skool beplan om kursusse oor onder meer kunsmatige intelligensie, robotika, die internet van dinge, outonome voertuie, 3D-drukwerk, presisiegeneeskunde en kwantum-berekeninge op beide voorgraadse en nagraadse vlak aan te bied. Enkele modules word reeds deur die skool aangebied as deel van sekere grade, maar die skool beplan ook om die eerste studente vir die baccalaureus indatawetenskap (BDataWet) in 2021in te neem.

Verskeie nagraadse programme wag nog op goedkeuring en akkreditasie, maar in die toekoms saldie skool programme tot op PhD-vlak aanbied.
Wat die skool uniek maak, is dat dit nie aan ’n spesifieke fakulteit of departement verbonde is nie, maar samewerking tussen al die universiteit se fakulteite sal bevorder.

Die rektor, prof.Wim de Villiers, het by die bekendstelling gesê dat data ʼn omwenteling in die wêreld teweeggebring het en die US is gereed om met die nuwe skool Suid-Afrikase mededingendheid in die vierde nywerheidsrevolusie versterk. De Villiers het ook retories in sy toespraak gevra of almal dan nou rekenaarwetenskap moet studeer ten koste van ander studierigtings.

Sy antwoord daarop was “glad nie” en hy het ook gewys op die interdissiplinêre benadering tot datawetenskap wat internasionaal bespeur word. “Eerstens is datawetenskap niérekenaarwetenskap nie, maar ʼninterdissiplinêre vakrigting. En tweedens duik data toenemend in allerlei rigtings op, en daarom maak dit sin vir studente om hulle toe te rus met die nodige vaardighede om data te hanteer.

Boonop is hierdie vaardighedenie beperk tot wiskunde of rekenaarprogrammering nie. Daar is byvoorbeeld belangrike etiese vraagstukke betrokke by data-ontginning soos die reg op privaatheid en die inbraak wat tegnologie daarop kan maak,” het De Villiers gesê.

Blade Nzimande, minister van hoër onderwys, wetenskap en tegnologie, het in ’n video-opname die geleentheid as ’n historiesegeleentheid beskryf vir beide die US, maar ook die Suid-Afrikaanse universiteitsisteem in die algemeen. Hy het ook die universiteitgelukgewens op hierdie “futuristiese, progressiewe entransformerende skuif”.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial