Latest Post

Women rugby: Every try to inspire girls A Parallel universe: A Maties parking story To the internet and beyond for Rhodes scholar Tessa Ubhiyozo lwenkcubeko yakwaNtu kwi-dyunivesithi yase-Stellenbosch  

LIAN VAN WYK

Matie-studente kan hul klasgelde met soveel as 7% sien verhoog in die nuwe jaar.

Volgens die Universiteit Stellenbosch (US) se webtuiste word ’n 7%-verhoging in klasgelde deur die universiteit voorgestel, met die hoër onderwys prysindeks as riglyn. ’n Soortgelyke benadering sal na verwagting vir akkomodasiegelde gevolg word.

Hierdie voorstel is aan die lig gebring tydens ’n vergadering wat op 26 September plaasgevind het. Alhoewel geen finale besluit nog rondom die voorstel geneem is nie, word dit finaal goedgekeur of afgekeur saam met 2019 se begroting op 26 November. Daar word verder op die webtuiste aangevoer dat die verskeie fakulteite, die studenteraad en studenteverteenwoordigers aan die US by ’n gesamentlike vergadering oor die verhogingsvoorstel en alle verwikkelinge ingelig is. Oor die belangrikheid van fooiverhogings het Martin Viljoen, US-woordvoerder, gesê: “Die koste van kwaliteit universiteitsopleiding styg jaarliks soos salarisse en bedryfskostes toeneem. Oor die afgelope 15 jaar of meer was hierdie prysverhogings teen ʼn koers wat ongeveer 1.7% per jaar hoër is as die verbruikersprysinflasie wat algemeen in die pers gerapporteer word. Op grond hiervan is die verwagting dat die personeel en bedryfskostes van die US in 2019 met ongeveer 7% sal toeneem. “Die fooiverhoging beteken nie dat alle studente meer gaan betaal vir volgende jaar nie. Wat dit wel beteken is dat dit vir die universiteit duurder is om elke individuele student as student by die universiteit te hê. Daarvolgens gaan die universiteit vir volgende jaar meer geld nodig hê per student teenoor vanjaar,” het hy gesê. Viljoen het genoem dat die universiteitsbestuur die universiteitsraad verseker het dat die US daartoe verbind is “om akademies-verdienstelike studente in finansiële nood te ondersteun, en dat die universiteit se beurse in pas met stygings in studentegelde verhoog sal word”.

“In 2018 het alle nuwe studente met ’n bruto huishoudelike inkomste van minder as R350 000 per jaar gekwalifiseer vir ’n beurs vanaf die nasionale finansiële hulpskema vir studente (NSFAS). Hierdie Hulpskema sal oor die volgende vyf jaar ingefaseer word.

FOTO: Verskaf

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial